http://medentesplus.pl/uploads/lekarze/_fix/lek-piatkowska.jpg

dr n. med. lek. dent. Dagmara Piątkowska-Berdyszak

Jest absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Ukończyła studia na Wydziale Stomatologicznym z wyróżnieniem w 2009 roku. W grudniu 2010 dostała nagrodę za najlepiej zdany lekarsko-dentystyczny egzamin państwowy. Dwa lata później uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii z wyróżnieniem summa cum laude na podstawie rozprawy doktorskiej „Wpływ leczenia szczękowo-ortopedycznego na zmianę czynności elektrycznej mięśni układu ruchowego narządu żucia”. W 2014 roku została specjalistą w ortodoncji.

Czynnie uczestniczy w konferencjach naukowych i kursach wysokospecjalistycznych, podnosząc swoje

kwalifikacje. Jest autorem licznych prac naukowych w czasopismach medycznych: polskichi zagranicznych (m. in. „Magazyn Stomatologiczny”, „Medical Science Monitor”, „Advances in Clinical and Experimental Medicine”).